News

KMSTC – Remote Learning & Discount!

Dear our Valued Customers, our team would like to introduce You a running backstage of Kherson Maritime Specialized Training Centre during the worldwide quarantine caused by COVID-19. All courses were temporarily suspended just in one day, but we didn’t stop our activities!  At the early stage we performed planned maintenance of all equipment used during the courses, meanwhile shifting team members to work away from the office. Once national quarantine measures became stronger – we were already prepared in all aspects for remote operation! Our balconies became our main workplaces, our daily meetings were shifted to online platforms for discussing work plans, tasks, projects to do and developing new courses. Our working day became longer for 10% minimum, because of great usage of modern techniques for distance and remote learning. We had 5 webinars for the last week.

Yesterday our team members took part in a webinar organized by OPITO on the topic Impact of Global COVID-19 Pandemic. Our side was active with propositions and questions. We initiated prolongation of timeline period for BOSIET DD from 3 months to 4 months.

 From now on OPITO allowed delivery and assessment of all courses remotely, except for practical learning outcome assessments. For more detailed information, You can read OPITO TECHNICAL BULLETIN 002 TEMPORARY TRAINING AND ASSESSMENT GUIDELINES from 26.03.2020 (https://www.opito.com/covid19). You will be very surprised about temporary quarantine prices! So, from now on we are planning and adjusting our processes, procedures and policies to perform remote OPITO courses with high quality industry standards and our “virtual doors”. The theoretical part  of any course will be accessible soon for everyone from any place, safe and suitable! 

We would like to inform You that BOSIET Digital Delivery Campaign very soon will be announced  and everyone will be able to book and start the BOSIET DD course (5703) under special discount offer! Please keep in mind that You have to visit training facilities after the quarantine is over only for 1 day just for assessment of practical learning outcomes. Please feel free to contact us if You have any questions.

Stay safe! 

Stay home! 

Take care!

Шановні наші Клієнти! Команда Херсонського Морського Спеціалізованого Тренажерного Центру хоче представити Вам робочі залаштунки під час всесвітнього карантину, спричиненого COVID-19. Усі курси були тимчасово зупинені лише за один день, але ми не припинили своєї діяльності! На початковому етапі проводилось планове обслуговування всього обладнання, що використовується під час курсів. Команда ХМСТЦ була переведена на дистанційний режим роботи. Як тільки загострилися національні карантинні заходи,  ми вже були готові у всіх аспектах до віддаленої роботи! Наші балкони стали нашими основними робочими місцями, наші щоденні зустрічі були переведені в онлайн режим, де ми обговорюємо робочі плани та завдання, проекти, розробляємо нові курси. Робочий день став довшим на 10%, тому що ми робимо все можливе, використовуючи сучасні методи дистанційного навчання. За минулий тиждень у нас було п’ять вебінарів. Один з них, це вебінар, організований OPITO, на тему «Вплив глобальної пандемії COVID-19», де члени нашої команди були дуже активними. Наша сторона ініціювала продовження строку для BOSIET DD з трьох до чотирьох місяців. Також ми запросили дозволу дистанційного проведення аудиту. 

Відтепер OPITO дозволяє дистанційно проводити навчання та оцінювання по всім напрямкам курсів, крім оцінювання практичних результатів навчання. Для отримання більш детальної інформації ви можете ознайомитися з бюлетенем 002 OPITO «ТИМЧАСОВЕ КЕРІВНИЦТВО ДЛЯ НАВЧАННЯ І ОЦІНЮВАННЯ» від 26.03.2020 (https://www.opito.com/covid19). Ви будете дуже здивовані запропонованими карантинними цінами (ціни будуть діяти тільки на період карантину)! Тож, відтепер ми плануємо та налагоджуємо наші процеси, процедури та політику для проведення віддалених курсів OPITO, підтримуючи високі стандарти галузі, а наші «віртуальні двері» незабаром будуть відкриті для кожного з Вас. 

Хочемо повідомити, що дуже скоро буде оголошено кампанію з проходження курсу BOSIET Digital Delivery, де кожен з Вас матиме унікальну можливість забронювати й почати проходження курсу BOSIET DD (5703) за спеціальною знижкою! Зауважте, що Вам потрібно буде відвідати навчально-тренажерний заклад після завершення карантину всього на 1 день для виконання практичної частини навчання та оцінювання результатів. Якщо у Вас виникнуть питання, будь ласка, зв’яжіться з нами у телефонному або письмовому режимі.

Будьте в безпеці!

Залишайтесь вдома!  

Піклуйтесь про себе та рідних!

Posted in Uncategorized

KMSTC – the New Video About Us!!!

KMSTC (Kherson Maritime Specialised Training Centre) the new video about us and what we do with great enthusiasm for our valued customers.
When quality matters_

Херсонський Морський Спеціалізований Тренажерний Центр. Нове відео про те що ми робимо з великим ентузіазмом для наших курсантів, моряків та партнерів.

Watch the Video KMSTC 2020!!!

Posted in Uncategorized

KMSTC Conducts Training!!!

From January 2020, weekly from Monday to Friday, the KMSTC conducts training for ship personnel in:

Please register and book a course seat via the KMSTC Course Calendar (24/7)  or by phone: +38 095 711 67 88.

З січня 2020 року, кожного тижня з понеділка по п’ятницю ХМСТЦ проводить набір груп за напрямками підготовки для дипломування осіб командного складу морських суден, а саме:

Пройти реєстрацію та забронювати місце для проходження курсу, можливо за посиланням Course Calendar (24/7) або за номером телефону: +38 095 711 67 88.

Posted in Uncategorized

BV Audit 2019 Successfully Passed!

On 3 December 2019 the auditing company Bureau Veritas certified that the Management System of the KMSTC KSMA has been audited and found to be in accordance with the requirements of the management system standards. “When Quality matters_ ”.

03.12.19 аудиторська компанія «Bureau Veritas» перевірила та визнала, що система управління ХМСТЦ ХДМА відповідає вимогам стандарту ISO 9001:2015. Якість має значення!

Posted in Uncategorized

Conference

In order to increase the efficiency of training services and keep going on successfully, Director of the Kherson Maritime Training Centre Sergey Dudchenko visited 10 OPITO Global Conference. It is the world’s leading conference on harnessing the power of digital security in the energy sector – Security 4.0. The OPITO Global Anniversary Conference is the only international event dedicated to the security and competence of the energy industry. Security 4.0 focuses on the innovative new digital solutions supported by the Fourth Industrial Revolution for the use of state-of-the-art energy programs to achieve OPITO’s global goal of providing the environment for safe work and homecoming. More than 400 delegates arrived at the conference in Kuala Lumpur on November 6, 2019 to learn how cutting-edge digital technologies are a must-have for a new era of efficiency and security. As a representative of the OPITO approved training organisation, Sergey Dudchenko will also visit The OPITO Global Technical Forum on November 7, 2019. The purpose of the forum is to train within the OPITO standards. Network representatives will share skills and experience to improve the level of service delivery through differential training approaches and new technologies.
З метою впровадження нових умов і підвищення ефективності надання навчальних послуг Директор Херсонського морського тренажерного центру Сергій Дудченко відвідав 10 OPITO Global Conference. Це провідна в світі конференція, присвячена використанню сили цифрової безпеки в енергетичному секторі – Безпека 4.0. Ювілейна конференція OPITO Global є єдиною міжнародною подією, присвяченою безпеці та компетенції енергетичної галузі. Безпека 4.0 зосереджена на нових інноваційних цифрових рішеннях, що підтримуються Четвертою промисловою революцією щодо використання сучасних програм в енергетичній галузі для досягнення глобальної мети OPITO: забезпечення умов для безпечної праці та повернення додому. Понад 400 делегатів прибули на конференцію в Куала-Лумпурі 6 листопада 2019 року, щоб дізнатись, як передові цифрові технології є допоміжним знаком для досягнення нової ери ефективності та безпеки роботи.
Як представник затвердженої OPITO навчальної організації, Сергій Дудченко також відвідає The OPITO Global Technical Forum 7 листопада 2019. Метою форуму є навчання в рамках стандартів OPITO. Представники мереж поділяться навичками та досвідом для покращення рівня надання навчальних послуг через диференті т
енінгові підходи та нові технології.

 

Posted in Uncategorized

Specialised Training Courses

Admiralty Commercial Law Course
Курс Адміралтейське Комерційне Право

Posted in Uncategorized

Offshore course. BOSIET

One more group is already trained! Our congratulations and safety work for you!
Ще одна група пройшла тренування! Наші вітання і безпечної вам праці!

Posted in Uncategorized

STCW course

Advanced Fire Fighting Course
Курс боротьби з пожежею за розширенною програмою

Posted in Uncategorized

STCW course

Electronic Chart Display and Information Systems(ECDIS).
Електронне відображення карт та інформаційні системи.

Posted in Uncategorized

Visit of Jan Meyering!!!

 

On 28 December 28 2018, the managing director of Marlow Navigation, Jan Meyering; the sea captain, general director of “Marlow Navigation Ukraine” Ezri Boris Mikhailovich; the Director of the Department of Education, Science and Youth of the Kherson Regional State Administration Yevgeny Anatolyevich Krinitsky; the Deputy Chairman of the Trade Union of Maritime Transport of Ukraine, the Chairman of the Trade Union of the State Enterprise “Kherson Sea Trade Port” Valery V. Ternavsky visited Kherson State Maritime Academy and Kherson Maritime Specialized Training Centre.

28 грудня 2018 року Херсонську державну морську академію і Херсонський морський спеціалізований тренажерний центр відвідали з візитом директор-розпорядник компанії «Марлоу Навігейшн» Ян Мейерінг; капітан далекого плавання, генеральний директор компанії «Марлоу Навігейшн Україна» Езрі Борис Михайлович; директор департаменту освіти, науки і молоді Херсонської обласної державної адміністрації Криницький Євген Анатолійович; заступник Голови Профспілки працівників морського транспорту України, голова профкому ДП «Херсонський морський торговельний порт» Тернавський Валерій Васильович.

 

Posted in Uncategorized

Hot News!!!

Today, 27 December 2018, the board members of the PO “Edinyiy Schit” with journalists from the “Investigative Journalists’ Centre” visited the Kherson Maritime Specialized Training Centre (KMSTC) and the Kherson State Maritime Academy.

The guests got interested in realities of the joint work of the Centre and the Academy, and noted the high level of material and technical base of the KMSTC as well as the competence of the instructor staff. The involvement of the Centre in the training process of cadets ensures they will receive all the necessary skills and competencies in accordance with international requirements and standards that increase their competitiveness in the international labour market.

Сьогодні, 27 грудня 2018 року, члени правління ГО «Єдиний Щит» з журналістами «Центру журналістських розслідувань» відвідали Херсонський морський спеціалізований тренажерний центр (ХМСТЦ) і Херсонську державну морську академію.

Гості, зацікавившись реаліями спільної роботи Центру та Академії, відзначили високий рівень матеріально-технічної бази ХМСТЦ, а також компетентність інструкторсько-викладацького складу. Залученість Центру в процес тренажерної підготовки курсантів забезпечує їм одержання всіх необхідних навичок і компетенцій відповідно до міжнародних вимог і стандартів, що, в свою чергу, підвищує рівень конкурентоспроможності на міжнародному ринку праці.

Posted in Uncategorized

Digital Delivery BOSIET (with EBS) OPITO Approved

Starting 2019, it is now possible to obtain the Digital Delivery BOSIET (Code 5703) at Kherson Maritime Specialized Training Centre.  All theoretical materials are studied online, from anywhere in the world, using smart-phones, tablets, laptops or PC. You will only train for 1 day in the training center to get OPITO approved certificate.

З  2019 року, на базі ХМСТЦ з’явиться унікальна можливість пройти курс OPITO BOSIET за допомогою електронного онлайн навчання – OPITO BOSIET Digital Delivery. Вся теоретична частина вивчається дистанційно.

Posted in Uncategorized

Open Water Diver course started

KMSTC pleased to inform, that in September 2018 “Open Water Diver” course starts.

Current course is basic for  diving training in SSI system.

OWD diver certificate allows to dive  all over the world with SSI`s certified partner till 18 meters deep.

The details you can find click by link http://kmstc.org/training-courses-view/open-water-diver-9000-uah/

Posted in Uncategorized

Marlow Navigation Training Journal 2018

With pleasure, we would like to represent the latest version of Marlow Navigation Training Journal 2018.

Many different articles from industry including KMSTC / KSMA news and Center Manager Capt. Sergey Dudchenko profile.

Херсонський Морський Спеціалізований Тренажерний Центр при Херсонський Державній Морській Академії з радістю представляє про вихід останнього Тренінг Журналу 2018 від компанії Марлоу Навігейшен.

Багато різноманітних статей пов’язанних з індустрією включаючи ХМСТЦ / ХДМА новини, а також стаття про керівника нашого тренажерного центру Капітана далекого плавання Дудченко Сергія Валерійовича.

Marlow_Navigation_Training_Journal_2018

Main Page

Centre Manager

OPITO

Simulator

Posted in Uncategorized

Europe-Asia Summit 2018

10th of May 2018 in Odessa, for the first time, was held the European-Asian maritime summit organized by the Marine Transport Workers` Trade Union of Ukraine.

The representatives of  the ITF, Japanese and Singapore maritime trade unions,  Kherson State Maritime Academy and KMSTC also took part in the Summit.

The main discussions were about training and employment of the seafarers. Foreign delegates underlined that today Ukraine is one of the leader on the worldwide seafarers` employment sector.

 

1 (5)

 

1 (3)

 

 

1 (4)

Posted in Uncategorized