News

BV AUDIT 2024!

🔹 On 23.02.24, “Bureau Veritas” checked KMSTC KSMA Quality Management System and recognized it meets the requirements of the standards of the Quality Management System in accordance with the requirements of the international standard ISO 9001:2015 and the national standard of DSTU ISO 9001:2015. The auditor noted the high level of completeness and implementation of the Quality Management System, which was confirmed by the absence of nonconformance.

🔸 23.02.24 аудиторська компанія «Bureau Veritas» перевірила та визнала, що система управління якістю ХМСТЦ ХДМА відповідає вимогам стандартів Системи Менеджменту Якості у відповідності до вимог міжнародного стандарту ISO 9001:2015 та національного стандарту ДСТУ ISO 9001:2015. Аудитор зазначив високий рівень забезпечення та виконання системи менеджменту якості, що підтверджено відсутністю невідповідностей та зауважень.

This entry was posted in news. Bookmark the permalink.