News

Hot News!!!

Today, 27 December 2018, the board members of the PO “Edinyiy Schit” with journalists from the “Investigative Journalists’ Centre” visited the Kherson Maritime Specialized Training Centre (KMSTC) and the Kherson State Maritime Academy.

The guests got interested in realities of the joint work of the Centre and the Academy, and noted the high level of material and technical base of the KMSTC as well as the competence of the instructor staff. The involvement of the Centre in the training process of cadets ensures they will receive all the necessary skills and competencies in accordance with international requirements and standards that increase their competitiveness in the international labour market.

Сьогодні, 27 грудня 2018 року, члени правління ГО «Єдиний Щит» з журналістами «Центру журналістських розслідувань» відвідали Херсонський морський спеціалізований тренажерний центр (ХМСТЦ) і Херсонську державну морську академію.

Гості, зацікавившись реаліями спільної роботи Центру та Академії, відзначили високий рівень матеріально-технічної бази ХМСТЦ, а також компетентність інструкторсько-викладацького складу. Залученість Центру в процес тренажерної підготовки курсантів забезпечує їм одержання всіх необхідних навичок і компетенцій відповідно до міжнародних вимог і стандартів, що, в свою чергу, підвищує рівень конкурентоспроможності на міжнародному ринку праці.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.